K A M I L K A . P L

 

 

 

Oblęgorek. Podczas turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku Złota Rybka.